Perobahan Golongan

PERUBAHAN GOLONGAN PELANGGAN

Turun/naik golongan pelanggan disebabkan adanya perubahan bentuk bangunan dan perubahan bentuk usaha ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih rendah. Adapun Syarat-syarat perubahan golongan:

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Photo Copy KTP
3. Photo Copy Rekening Terakhir (telah melunasi tagihan rekening air/tidak ada tunggakan)